Ngày 19/12/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô "CASC" đã tổ chức chương trình Kỷ niệm 14 năm ngày thành lập tại Hạ Long, Tp. Quảng Ninh. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Lễ kỷ niệm

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ

và thêm một vài hoạt động giao lưu

 


 
Top